Gossas ، سنگال - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

گوسسا، سنگال

بازگشت به تمام اعضای شبکه

Gossas، سنگال منطقه ای در مورد 95,000 است. شورای اداری Gossas از توسعه پایدار و یک اقتصاد سبز حمایت می کند. Gossas در حال اجرای راه حل هایی مانند افزایش انرژی خورشیدی، بهبود مدیریت زباله و کاهش سوزش باز است.

منطقه Gossas طرفداران یک اقتصاد سبز با انتشار گازهای گلخانه ای کمتر به عنوان بخشی از تضمین توسعه پایدار است. از لحاظ انرژی، ما تمرکز داریم بر گسترش استفاده از انرژی خورشیدی در منطقه ما، مدیریت بهتر زباله ها و زباله های فرسوده، و آموزش آموزش و پرورش سبز با استفاده از یک پروژه مدرسه سبز. منافع مشترک این اقدامات است که برای ساکنان منطقه ما، هم از لحاظ اجتماعی و هم اقتصادی، اهمیت دارد.