عضو BreatheLife

منطقه چلیابینسک

بازگشت به تمام اعضای شبکه

منطقه چلیابینسک روسیه به سومین عضو BreatheLife در فدراسیون روسیه تبدیل می شود. این منطقه ، از جمله شهرهای چلیابینسک ، مگنیتوگورسک و زلاتوست ، به سمت رهنمودهای کیفیت هوا در سازمان جهانی بهداشت پیش می رود و قصد دارد در چند سال آینده حداقل 20 درصد از آلودگی هوا را کاهش دهد. این طرح شامل کاهش تولید گازهای گلخانه ای در حمل و نقل ، مدیریت پسماند خانگی ، صنایع شیمیایی ، تولید برق سبز و بازده انرژی است.

ما متعهد می شویم فعالیت هایی را برای كاهش انتشار آلاینده ها در هوا ، افزایش تعداد حمل و نقل عمومی زیست محیطی ، بهبود مدیریت پسماند جامد ، ارتقا energy انرژی پاك و حمایت از اهداف كمپین BreatheLife انجام دهیم.

سرگئی لیهاچف ، وزیر بوم شناسی منطقه چلیابینسک