بوگوتا ، کلمبیا - BreatheLife2030
عضو BreatheLife

بوگوتا، کلمبیا

بازگشت به تمام اعضای شبکه
عکس توسط پدرو Szekely / CC BY-NC-SA 2.0

همه نهادهای مرتبط در پایتخت کلمبیا بیش از 8 میلیون شهروند تحت یک چارچوب مشترک برای بهبود کیفیت هوا برای بهبود سلامت عمومی همکاری می کنند که یکی از آن ها هم تلاش های ادارات محلی، منطقه ای و ملی را تسریع می کند.

در بوگوتا، بالاترین مقامات بهداشت، حمل و نقل و محیط زیست و ارائه دهنده خدمات حمل و نقل عمومی ما با هم به منظور حل آلودگی هوا در شهر ما و حفاظت از سلامت شهروندان ما ".

انریکه پینالوسا، شهردار بوگوتا