عضو BreatheLife

استان بااتان ، فیلیپین

بازگشت به تمام اعضای شبکه

تلاش های هوای پاک و آب و هوای بااتان بر حمل و نقل عمومی ، گسترش تولید انرژی خورشیدی ، مدیریت پسماندهای زیست محیطی و رویه های کشاورزی پایدار متمرکز است.

استان ما با همکاری آسیای هوای پاک به دنبال یک برنامه اقدام هوای پاک است. هم افزایی هایی بین اقدامات مربوط به تغییر اوضاع و هوای پاک وجود دارد که امیدواریم برای دستیابی به بیشترین مزایایی که برای سلامتی و رفاه شهروندان و محیط زیست ما ، هم در آینده و هم در آینده به دست می آوریم. "

آلبرت س. گارسیا ، والی استان بااتان