یک کمپین جهانی برای هوای پاک

کشف کنید که هوا در شهر شما شما را تحت تاثیر قرار می دهد

داستان های BreatheLife اخیر

اعضای جامعه

مرتکب

برای تمیز کردن هوا برای سلامتی

همین الان عمل کن

شهرهای، مناطق، کشورها

پیوستن

شبکه BreatheLife

ثبت نام

اعضای جامعه

بدانید

آلودگی هوا بر بدن شما تاثیر می گذارد

ایجاد شده با طرح.
اقدام

BreatheLife بسیج جوامع برای کاهش تاثیر آلودگی هوا بر سلامت و آب و هوا ما است.

در حال رشد ما شبکه شامل شهرها ، مناطق و کشورها 79؛ رسیدن به 492 میلیون شهروند.

به ما بپیوند
به اشتراک گذاری ویدیو: