یک کمپین جهانی برای هوای پاک

کشف کنید که هوا در شهر شما شما را تحت تاثیر قرار می دهد

اعضای جامعه

مرتکب

برای تمیز کردن هوا برای سلامتی

همین الان عمل کن

شهرهای، مناطق، کشورها

پیوستن

شبکه BreatheLife

ثبت نام

اعضای جامعه

بدانید

آلودگی هوا بر بدن شما تاثیر می گذارد

ایجاد شده با طرح.
اقدام

BreatheLife بسیج جوامع برای کاهش تاثیر آلودگی هوا بر سلامت و آب و هوا ما است.

در حال رشد ما شبکه شامل شهرهای، مناطق و کشورهای 63 است. رسیدن به بیش از یک میلیون شهروند 271.4.

به ما بپیوند

داستان های BreatheLife اخیر

به اشتراک گذاری ویدیو: