Мексикийн Мехико хот - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Мексик хот

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

Мексик хотын 8.8 сая оршин суугчдыг цэвэр агаараар амьсгалах, олон нийтийн дамжин өнгөрөх сайжруулалт, сэргээгдэх эрчим хүч, ногоон байгууламж гэх мэт амьтдын тусламжтайгаар амьдарна.

Мехико хот нь агаарын чанарт үзүүлэх үр нөлөөг бодлогын тэргүүлэх чиглэл болгон сайжруулав. Эдгээр бодлогын хэрэгжилтийг хангах замаар агаарын бохирдол буурч байгаа хэдий ч хотод тогтмол өсөлт ажиглагдаж байна.

Байгаль орчны нарийн бичгийн дарга Tanya Мюллер Гаркиа