Надтай цэвэр агаартай холбоотой асуудал

Манай хотууд, гэр хорооллын агаарын бохирдол жил бүр 7 сая хүнийг устган уур амьсгалын өөрчлөлтийг хурдасгадаг. Агаарын бохирдлыг бууруулах, эрүүл мэндийг сайжруулах, манай хадгалалтыг хамгаалахын тулд #Breathelife-ийн дэлхийн кампанит ажлын дэмжлэгийг үзүүлэхийн тулд доорх дарна уу
уур амьсгал. Үйлдэл хийж, шинэчлэлтийг хүлээж авах.

эзлэх хувь