Breathelife сүлжээ

68

Хот, бүс нутаг, улс орнууд

295 сая

Иргэд нөлөөлсөн

БИДНИЙ АЮУЛГҮЙ АГААРЫН ЭРСДЭЛ

Амьсгалах Амьдрах орчны сүлжээ, хот, бүс нутаг, улс орнууд 2030 компани аюулгүй орчинд агаарын чанарыг авчрах, цэвэр агаарын шийдлүүдтэй хамтран ажиллах хүсэл эрмэлзлэлээ илэрхийлэхийн зэрэгцээ хурдан тийшээ хүрэхэд туслах болно.


Таны хот эсвэл бүсийг цэвэр агаар руу чиглүүлнэ.

BreatheLife сүлжээнд нэгдээрэй

Хамгийн сүүлийн үеийн гишүүд

Сүлжээнээс шинэчлэлтүүд

Бидний өсөн нэмэгдэж буй сүлжээтэй танилцана уу

хот, бүс нутаг, улс орнуудын
Арга хэмжээ авах

Та хот эсвэл бүсээ цэвэр агаар руу чиглүүлэхдээ аваачих уу?

Би байна
хүсч байна

BreatheLife сүлжээнд нэгдээрэй

Одоо нэгдээрэй