Асуудал

Агаар бохирдолт

Асуудал

Агаарын бохирдол нь зайнаас бага хэмжээний манан биш юм. Агаарын бохирдлоос гадуур болон гэрт амьдардаг орон гэртээ жил бүр 7 сая орчим амьдардаг.

Энэ нь удаан хугацааны туршид эрүүл мэндэд маань сөргөөр нөлөөлж, уур амьсгалын урт хугацааны өөрчлөлтийг бий болгож, ирээдүй үеийнхний амьдралыг заналхийлж байна.

Эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө

Бид үргэлж үүнийг хардаггүй ч агаарын бохирдол нь бидний хамгийн түгээмэл өвчинүүдийн чимээгүй шалтгаан юм.

Дэлгэрэнгүй
Уур амьсгалын нөлөөлөл

Метан нь манай гаригийн дулааралтын нөлөөгөөр нүүрстөрөгчийн давхар исэлээс 80-ээс илүү хүчтэй байдаг. Энэ нь манай хотуудад хардаг утаа үүсгэх, амьсгалын замын өвчнийг үүсгэх, үр тариа тарих зэрэгт хүргэдэг. Хар нүүрстөрөгч нь дэлхийн дулаарлын талаар ойрын хугацаанд, бүс нутгийн болон орон нутгийн цаг уурын нөлөөлөл ихээхэн хувь нэмэр оруулж байна.

Энэ нь хэнд нөлөөлдөг

Хотын 80-ээс дээш хувь нь ДЭМБ-ын удирдамжийг аюулгүй агаараар хангаж байна.

Бараг бүх хүн агаарын бохирдолд өртөмтгий, ялангуяа 9-ээс хамгийн бага нь 10-ээс бага, дунд орлоготой орнуудад агаарын бохирдлоос болж нас бардаг.

Энэ нь хэнд нөлөөлж байгааг хараарай
Танай хотын агаарын бохирдол

ДЭМБ, НҮБ-ын Хүрээлэн буй орчин, ХДХВ / ДОХ-той тэмцэх агентлаг нь агаарын бохирдлын өгөгдөл, түүний эрүүл мэндэд үзүүлж буй нөлөөллийн дэлхийн мэдээллийн санг бүрдүүлж байна.