Каталони, Испани - BreatheLife2030
Амьсгалсан гишүүн

Испани, Каталона

Сүлжээний бүх гишүүд рүүгээ буцаж ор

Каталони нь 5 жилийн хугацаанд 10% -ийг дамжин өнгөрөх хийн ялгаруулалтыг багасгах, замын хөдөлгөөний хязгаарлалт, хорт утаа ялгаруулах бүсүүд, нийтийн болон хувийн тээврийн хэрэгсэлд бага утаа ялгаруулдаг тээврийн хэрэгсэл, нийтийн тээврийн хэрэгслийг ашиглах явдлыг дэмжих зорилготой юм.

Барселоны бүсийн агаарын чанар хангалтгүй байгаа нь өнөөгийн болон архаг хуучнаар бид олон жилийн турш чирэгдэж байгаа бөгөөд энэ нь бидний эрүүл мэндэд ноцтой асуудал болж байгаа бөгөөд энэ нь бидний тэргүүлэх чиглэлүүдийн нэг юм. "

Марта Суара, Каталони улсын Засгийн газрын байгаль орчин, тогтвортой байдлын нарийн бичгийн дарга