Цэвэр агаарт зориулсан дэлхий нийтийн кампанит ажил

Таны хотод байгаа агаар танд хэрхэн нөлөөлж байгааг олж мэдээрэй

Саяхан Амьдрах Амьдралын түүхүүд

COMMUNITY ADMINISTRATOR

Дуусгах

эрүүл мэндийг агаар цэвэрлэх

Одоо үйлдэл хийнэ үү

Хот, бүс, улс орнууд

Нэгдэх

Амьдрах орчны сүлжээ

Бүртгүүлэх

Олон нийтийн гишүүд

суралц

Агаарын бохирдол таны биед хэрхэн нөлөөлдөг

Sketch ашиглан үүсгэсэн.
Арга хэмжээ авах

Амьсгалах Амьдрах орчныг эрүүл мэнд, цаг агаарын нөхцөлд агаарын бохирдлын нөлөөг бууруулахын тулд олон нийтийг идэвхижүүлдэг.

Бид өсч байна сүлжээ 79 хот, бүс нутаг, улс орно; 492 сая иргэн хүрэх.

Бидэнтэй нэгд
VIDEO SHARE: