Цэвэр агаарт зориулсан дэлхий нийтийн кампанит ажил

Таны хотод байгаа агаар танд хэрхэн нөлөөлж байгааг олж мэдээрэй

COMMUNITY ADMINISTRATOR

Дуусгах

эрүүл мэндийг агаар цэвэрлэх

Одоо үйлдэл хийнэ үү

Хот, бүс, улс орнууд

Нэгдэх

Амьдрах орчны сүлжээ

Бүртгүүлэх

Олон нийтийн гишүүд

суралц

Агаарын бохирдол таны биед хэрхэн нөлөөлдөг

Sketch ашиглан үүсгэсэн.
Арга хэмжээ авах

Амьсгалах Амьдрах орчныг эрүүл мэнд, цаг агаарын нөхцөлд агаарын бохирдлын нөлөөг бууруулахын тулд олон нийтийг идэвхижүүлдэг.

Бид өсч байна сүлжээ 63 хотууд, бүс нутаг, улс орнууд; 271.4 сая гаруй иргэдэд хүрч байна.

Бидэнтэй нэгд

Саяхан Амьдрах Амьдралын түүхүүд

VIDEO SHARE: