BreatheLife ຍິນດີຕ້ອນຮັບ Caldas, ໂຄລໍາເບຍ - BreatheLife 2030
ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / Caldas, Colombia / 2018-07-30

BreatheLife ຍິນດີຕ້ອນຮັບ Caldas, ໂຄລໍາເບຍ:

Caldas, ໂຄອົມເບຍ
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 3 ນາທີ

Caldas, ປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງເກືອບ 90 ລ້ານຄົນໃນພາກພື້ນກາເຟທີ່ຕັ້ງພູມລໍາເນົາຂອງໂຄລໍາເບຍ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຄສະນາ BreatheLife, ນໍາເອົາມັນເປັນວິທີການທີ່ມີຫຼາຍໆຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ.

ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະຊາກອນຂອງຊີວິດໃນນະຄອນ Manizales, ບ່ອນທີ່ທີມງານຫຼາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານການມົນລະພິດ.

"ເມືອງຂອງປະຕູເປີດ" ເບິ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການແບ່ງປັນ.

ເມືອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຊາວ 400,000 ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການສຶກສາແລະສັງຄົມ, ການມອບຫມາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສີ່ອົງການຈັດຕັ້ງໃນດ້ານການກວດກາ, ການວິເຄາະ, ນະໂຍບາຍແລະການສ້າງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນ Manizales.

CORPOCALDAS (Corporación Autnoma Regional De Caldas), ອໍານາດຂອງລັດຖະບານ Caldas ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້, ຈັດການກັບການສະຫນອງທຶນແລະການກໍານົດນະໂຍບາຍເຊັ່ນ: ການສະຫນອງທຶນແລະການດໍາເນີນງານຂອງເຄືອຂ່າຍກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດແລະສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຍືນຍົງ.

Universidad Nacional de Colombia ໃນ Manizales ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ, ໂດຍຜ່ານການ Caldas Environmental Data Center - CDIAC ແລະ ສູນການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ IDEAທີ່ຢູ່ ຈາກວິທະຍາໄລ, ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສໍາຄັນໃນການວິເຄາະຄຸນນະພາບອາກາດໄດ້ຖືກເຮັດໂດຍກຸ່ມວິໄຈໃນວິສະວະກໍານ້ໍາມັນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ (GTA) ນໍາໂດຍ Professor Beatriz Aristizbal.

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 2012 ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດແລະຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, Manizales Cmo Vamos ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກຸ່ມເອກະຊົນ, ພາກເອກະຊົນ, ສື່ມວນຊົນແລະມະຫາວິທະຍາໄລ, ແລະມີບົດບາດໃນການຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມໂປ່ງໃສໃນຕົວເມືອງ, ລັດຖະບານ, ການສົ່ງເສີມເປັນພົນລະເມືອງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ,

ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດແລະອົງການຈັດຕັ້ງ NGO CorporacinCvica de Caldas (CCC) ຕັ້ງແຕ່ 1982, ໄດ້ນໍາພາປ້ອງກັນຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ, ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມໂປ່ງໃສແລະການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສາທາລະນະ. ໃນຂົງເຂດ, CCC ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະວັດທະນະທໍາດ້ານກົດຫມາຍ. ດ້ວຍຄວາມຄິດນີ້, ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງປະຊຸມກັບພະນັກງານສາທາລະນະແລະຜູ້ນໍາທາງດ້ານສັງຄົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເມືອງແລະການປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ.

ປັດຈຸບັນ, Manizales ສົ່ງເສີມການລິເລີ່ມການເຄື່ອນຍ້າຍແບບຍືນຍົງເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ລົດຖີບຜ່ານອົງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: Oficina de la Bici, ເຊິ່ງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງລະບົບລົດຖີບສາທາລະນະໃນນະຄອນທີ່ມີໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນແລະນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ຜ່ານອົງການເຫຼົ່ານີ້, ເມືອງ Manizales ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ:

•ຮັກສາແລະຂະຫຍາຍ ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຂອງ Manizales ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນຕິດຕາມ PM ກ່ຽວກັບເລື່ອງ10 ແລະ PM2.5, CO, O3 ແລະ SO2 ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ. ສົ່ງເສີມແລະປັບປຸງການປັບຕົວຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງມາຈາກເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາ. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການຄົ້ນຄ້ວາໃນສະຖາບັນການສຶກສາແລະຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນຫນ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຂົນສົ່ງ, ອຸດສາຫະກໍາແລະສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.

•ປັບປຸງການລົງທະບຽນຍານພາຫະນະເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມໄວສູງ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການບັນທຶກແລະເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດຈາກເຄືອຂ່າຍການຕິດຕາມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການໃຊ້ພະລັງງານແລະທາງເລືອກການຂົນສົ່ງທີ່ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ.

•ສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄົນຂັບລົດ, ລົດຖີບແລະການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທົ່ວໄປໂດຍອີງໃສ່ລະບົບການເຄື່ອນຍ້າຍລະບົບລະຫວ່າງຕົວເມືອງທີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສູນກາງ.

•ກວດກາຕົວຊີ້ວັດຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ, ລວມທັງຄຸນນະພາບທາງອາກາດ, ແລະເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຜົນສະທ້ອນເຫຼົ່ານີ້ສາທາລະນະເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນໂດຍຜ່ານກົນລະຍຸດການສື່ສານ. ສະຫນັບສະຫນູນການກໍານົດຕົວຂອງນັກສະແດງໃຫ້ມີມາດຕະການໃນໄລຍະກາງແລະຍາວເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນຕົວເມືອງ.

•ສົ່ງເສີມໃຫ້ພົນລະເມືອງສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແລະຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເຄືອຂ່າຍກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດເພື່ອເພີ່ມການສະຫນັບສະຫນູນມາດຕະການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດແລະເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການປະຕິບັດງານຂອງ Manizales ສໍາລັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ດີແມ່ນມົນລະພິດຂອງຍານພາຫະນະ, ຄວາມທ້າທາຍທີ່ແບ່ງອອກເປັນຈໍານວນຫລາຍໃນທົ່ວໂລກ; ບໍ່ດົນມານີ້, ນະຄອນມີການລິເລີ່ມເພື່ອປະກອບ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າ rolled ແລະໄດ້ປະຕິບັດມື້ລົດທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ.

ການຂົນສົ່ງທາງຖະຫນົນ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາແລະພະຍຸ volcano Nevado del Ruz (ຕັ້ງຢູ່ທີ່ 27 ກິໂລແມັດຈາກເມືອງ) ແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດແລະກາກບອນໃນ Caldas.

ນອກຈາກໂຄງການຕ່າງໆໃນຂະແຫນງການຂົນສົ່ງ, ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມລວມທັງໂຄງການ Procuenca ສໍາລັບການປູກປ່າຄືນໃຫມ່, ການກໍ່ສ້າງລົດສາຍໄຟຂົນສົ່ງສາທາລະນະເພື່ອເພີ່ມທາງເລືອກການຂົນສົ່ງແລະການປັບປຸງການກວດກາຄຸນນະພາບທາງອາກາດ. ເຄືອຂ່າຍ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນ Caldas ອາດຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ Vitaire Ingeniera, ເຊິ່ງປະຈຸບັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມແລະສົ່ງເສີມການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບອາກາດ.

Caldas ນໍາໃຊ້ບົດຮຽນການເດີນທາງຂອງ BreatheLife ຈາກປະວັດສາດຂອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະເສດຖະກິດ.


ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເດີນທາງທາງອາກາດຂອງ Caldas ທີ່ນີ້.