Bogor City ພັດທະນາແຜນການປະຕິບັດອາກາດທີ່ສະອາດ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ BreatheLife - BreatheLife 2030
ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / Bogor, ອິນໂດເນເຊຍ / 2019-04-29

Bogor City ພັດທະນາແຜນການປະຕິບັດອາກາດທີ່ສະອາດ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ BreatheLife:

Bogor, ອິນໂດເນເຊຍ, ນະຄອນທົດລອງຂອງໂຄງການແບບປະສົມປະສານສໍາລັບຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ດີກວ່າໃນອາຊີ, ວາງແຜນສໍາລັບອາກາດທີ່ສະອາດແລະເຂົ້າຮ່ວມ BreatheLife

Bogor, Indonesia
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 2 ນາທີ

Bogor City ໃນປະເທດອິນໂດນີເຊຍໄດ້ປະຕິບັດແຜນການປະຕິບັດງານທາງອາກາດທີ່ສະອາດໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບ BreatheLife promoter Clean Air Asia ແລະມີແຜນການເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາ BreatheLife.

ນີ້ແມ່ນດໍາເນີນພາຍໃຕ້ໂຄງການປະສົມປະສານເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງອາກາດໃນອາຊີ (IBAQ Program), ການລິເລີ່ມທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຈາກກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມຍີ່ປຸ່ນ.

ອີງຕາມຜົນຂອງການເກັບກໍາການປ່ອຍອາຍພິດສໍາລັບເມືອງ Bogor, CAAP ໄດ້ກໍານົດຂະແຫນງການຂົນສົ່ງແລະອຸດສາຫະກໍາເປັນແຫຼ່ງມົນລະພິດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ. ຂະແຫນງການຂົນສົ່ງແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ເດັ່ນຊັດໃນການຜະລິດອາຍແກັສ sulfur, ທາດປະສົມອິນຊີທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງແລະສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ດີ (PM2.5), ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ເດັ່ນຊັດກັບມົນລະພິດໄນໂຕຣເຈນອົກຊູນແລະອາຍແກັສ monoxide.

ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກຂະແຫນງການຂົນສົ່ງປະກອບມີ:

1 ການສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍການປະຕິບັດວຽກງານ Trans-Pakuan BRT.
2 ເສີມສ້າງໂຄງການກວດກາແລະບໍາລຸງຮັກສາຍານພາຫະນະ.
3 ການສົ່ງເສີມການຍ່າງແລະຂີ່ຈັກຍານເປັນຮູບແບບການຂົນສົ່ງ.

ມາດຕະການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ CAAP ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກແຫຼ່ງສະຖານີ (ລວມທັງອຸດສາຫະກໍາ) ແມ່ນ:

1 ປັບປຸງລະບົບການທົດສອບການຕິດຕາມແລະຕິດຕາມອຸດສາຫະກໍາ.
2 ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງການເກັບກໍາສິ່ງເສດເຫຼືອເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຜົາໄຫມ້ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ.
3 ການກັ່ນຕອງຈືນແລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດດ້ານການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ.

ການວາງແຜນສໍາລັບອາກາດທີ່ດີກວ່າ: ວິທີການສ້າງ CAAP ຂອງ Bogor

ໃນການພັດທະນາ CAAP Bogor ສໍາລັບ Bogor, ບໍລິສັດ Clean Air Asia ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານຈາກສະມາຄົມຂອງສະມາຄົມອິນໂດເນເຊຍ, ສະຖາບັນການການຜະລິດກະສິກໍາ Bogor (IPB) ແລະສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ (ITENAS) Bandung.

ທີມ IPB ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການລວມແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບອາກາດ, ລວມທັງການວາງແຜນແຜນທີ່ເມືອງແລະການລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາກາດແລະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ທີມ ITENAS Bandung ນໍາໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຂອງທີມ IPB ແລະນໍາການຮ່າງແຜນການ CAAP. ກິດຈະກໍາ IBAQ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນໃນການຮ່ວມມືຈາກອົງການແຜນການເມືອງ Bogor ແລະອົງການສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ.

ຂະບວນການພັດທະນາ CAAP ຍັງມີສອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເດືອນທັນວາ 2018 ແລະກຸມພາ 2019 ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກິດຈະກໍາ.

ໃນເດືອນມີນາ 28, 2019, ທີມງານໂຄງການ IBAQ ສໍາລັບເມືອງ Bogor - ຕົວແທນໂດຍ Naufal Isnaeni ແລະ Febby Lestari ຈາກອົງການແຜນການພັດທະນາເຂດພາກພື້ນ Bogor, Dr Didin Permadi ຈາກ ITENAS Bandung, ແລະທ່ານດຣ Perdinan ຈາກ IPB - ໄດ້ພົບກັບ Bogor ເມືອງ Mayor Dr Bima Arya Sugiarto ນໍາສະເຫນີ CAAP. ທ່ານ Sugiarto ກໍານົດມາດຕະການປະຕິບັດສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ CAAP ແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບແຜນການພັດທະນາໄລຍະກາງໃຫມ່ຂອງເມືອງ.

ທີມງານໂຄງການ IBAQ, ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກອົງການແຜນການພັດທະນາເມືອງແລະອົງການສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ, ຍັງຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອກໍານົດເປົ້າຫມາຍຄຸນນະພາບອາກາດສໍາລັບ Bogor ສໍາລັບ 2020 ຫາ 2024 ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນ CAAP. ເປົ້າຫມາຍຈະຖືກກໍານົດໃຫ້ໃຊ້ເວລາໃນການພິຈາລະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຄ່າແນະນໍາຂອງ WHO.

ທ່ານ Sugiarto ສະແດງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ BreatheLife ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງເມືອງທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດທີ່ດີຂຶ້ນແລະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ IBAQ ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະສະຖາບັນໃນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາກາດແລະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ເມືອງຕ່າງໆທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນໃນອາຊີ. ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ອິນເດຍ, ມົງໂກລີ, ຟີລິບປິນ, ຫວຽດນາມແລະອິນໂດເນເຊຍ.