ສູນອາຊີເອເຊຍເອເຊຍ - ປາຊີຟິກສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຈະເປີດໃນກຸງໂຊລໃນປີນີ້ - BreatheLife 2030
ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ / Seoul, ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ / 2019-02-03

ສູນອາຊີເອເຊຍ - ປາຊີຟິກເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບທີ່ຈະເປີດໃນກຸງໂຊລໃນປີນີ້:

ສູນກາງໃຫມ່ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມົນລະພິດແລະຊ່ວຍສ້າງຄວາມຍືນຍົງດ້ານສະພາບອາກາດຢູ່ໃນປະເທດ 37

ກຸງໂຊນປະເທດເກົາຫລີ
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.
ເວລາອ່ານ: 4 ນາທີ

ບົດຄວາມນີ້ຖືກດັດແປງຈາກ ການເຜີຍແຜ່ສື່ມວນຊົນຂອງໂລກ.

ອົງການສຸຂະພາບໂລກໃຫມ່ (WHO) ສູນອາຊິດແລະສິ່ງແວດລ້ອມອາຊີປາຊີຟິກໃນພາກຕາເວັນຕົກແປຊິຟິກຈະເປີດໃນປີນີ້ໃນກຸງໂຊລ, ຮ່າງກາຍສຸຂະພາບຂອງໂລກໄດ້ປະກາດເມື່ອໄວໆນີ້.

ອີງຕາມອົງການອະນາໄມໂລກ, ສູນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດແລະນະໂຍບາຍພະລັງງານ, ຊ່ວຍສ້າງລະບົບສຸຂະພາບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນສະພາບອາກາດແລະລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພແລະປອດໄພແລະແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂອງສານເຄມີ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ໍາ, ສຸຂາພິບານ, , ໃນບັນດາປະເທດ 37 ໃນກຸ່ມກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນ.

ພາກພື້ນປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກຂອງໂລກລວມມີບັນດາປະເທດພັດທະນາເກາະຂະຫນາດນ້ອຍ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຮ່ອງກົງ (SAR) ແລະບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

"ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມແລະການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດແມ່ນເປັນໄພອັນຕະລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ສຸຂະພາບຢູ່ໃນພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາ. ດ້ວຍການສ້າງສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃນເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກປາຊີຟິກ, ພວກເຮົາຈະສາມາດສະຫນັບສະຫນູນບັນດາປະເທດເພື່ອໃຫ້ສາມາດປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຜູ້ອໍານວຍການເຂດພູມສັນຖານຂອງອົງການ WHO ປະຈໍາພາກພື້ນປາຊີຟິກໄດ້ກ່າວວ່າ: "ການມີສູນຢູ່ໃນກຸງໂຊລຈະປະກອບສ່ວນຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງກັນແລະກັນຕໍ່ WHO ແລະລັດຖະບານເກົາຫຼີແລະນະຄອນເຊອຸນ."

ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະສັງຄົມຂອງພາກພື້ນມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບ. ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຊີວິດຢ່າງຫນ້ອຍ 3.5 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີແລະບັນຫາກ່ຽວກັບໂຣກມະເຮັງໃນເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກປະມານ 1/4.

"ມົນລະພິດທາງອາກາດຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປະມານ 90 ລ້ານຄົນໃນເຂດຂອງພວກເຮົາໃນແຕ່ລະປີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍ້ອນໂຣກປອດອັກເສບ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະພະຍາດປອດ, ແລະການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດກໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຈາກການເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸນຫະພູມສູງສຸດ, ແລະຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ. ຜູ້ນໍາຂອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສໍາລັບອົງການອະນາໄມໂລກໃນເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ, Takeshi Kasai ກ່າວວ່ານີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການສ້າງສູນແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານຂອງ WHO.

ວຽກງານຂອງສູນ

ສູນຈະເຮັດວຽກຕໍ່ເປົ້າຫມາຍຂອງ WHO ໃນສາມພື້ນທີ່ສໍາຄັນ, ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

•ຄຸນນະພາບທາງອາກາດ, ພະລັງງານແລະສຸຂະພາບ- ມັນຈະແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດແລະນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານໂດຍສຸມໃສ່ການມົນລະພິດທາງອາກາດຜ່ານແດນລວມທັງອາກາດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແລະຝົນແລະຝົນຕົກໃນອາຊີຕາເວັນອອກຕາເວັນອອກເທົ່າກັບເປົ້າຫມາຍຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດຈາກການລະບາຍອາກາດໂດຍ 5 ຕໍ່ cent ໂດຍ 2023.

•ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະສຸຂະພາບ- ມັນຈະຊ່ວຍສ້າງລະບົບສຸຂະພາບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນສະພາບອາກາດຢູ່ໃນບັນດາປະເທດແລະເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງຫມູ່ເກາະປາຊີຟິກ, ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນເປົ້າຫມາຍຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງອາກາດໂດຍ 10 ເປີເຊັນໂດຍ 2023.

•ນ້ໍາແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດໍາລົງຊີວິດ- ມັນຈະແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂອງສານເຄມີ, ການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພແລະປອດໄພ, ສຽງສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ໍາ, ສຸຂາພິບານ, ສຸຂະອະນາໄມແລະນ້ໍາເສຍທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນພາລະຂອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະການບາດເຈັບແລະເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງນໍ້າດື່ມແລະສຸຂາພິບານ.

ສັນຍາເປີດສູນນີ້ໄດ້ລົງນາມໃນເດືອນມັງກອນໂດຍ Shin Young-soo, ລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ Cho Myung-rae ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Seoul Park Won-soon. ສູນຈະສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະປອດໄພແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນຕາເວັນຕົກປາຊີຟິກ.

"ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການອະນາໄມໂລກຫລາຍປີແລະໄດ້ຮັບການມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເມືອງມີສຸຂະພາບດີ. ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີໃນປັດຈຸບັນທີ່ຈະໃຫ້ເຮືອນສໍາລັບ WHO ໃນກຸງໂຊລ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ປະຊາຊົນເກົາຫຼີເລັ່ງມູນຄ່າທໍາມະຊາດທີ່ສວຍງາມຮອບເມືອງຂອງພວກເຮົາ - ນ້ໍາ, ພູເຂົາ, ຂົງເຂດສີຂຽວແລະສະອາດ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາແລະສຸຂະພາບຂອງພົນລະເມືອງຂອງພວກເຮົາ. "ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນສູນອາຊີປາຊີຟິກເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບໃນພາກຕາເວັນຕົກປາຊີຟິກກາຍເປັນສູນກາງທີ່ມີຄວາມເປັນເລີດໃນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບ", ທ່ານ Mayor Park Won-soon ກ່າວ.

ການປະກາດດັ່ງກ່າວແມ່ນມາເປັນກຸງໂຊນ, ເມືອງ BreatheLife, ສູ້ຮົບລະດັບສູງຂອງມົນລະພິດຕາມລະດູ ຈາກການປະສົມປະສານຂອງແຫຼ່ງພາຍໃນແລະຂ້າມຊາຍແດນ, ຄຽງຄູ່ກັບ ບາງເມືອງອື່ນໆໃນອາຊີທີ່ຢູ່ ກຸງໂຊນມີ ປີປະສົບການໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດແລະການປັບປຸງຕົວເມືອງ- ຜົນໄດ້ຮັບຈາກນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບແລະການຍົກຍ້ອງໂດຍເພື່ອນຂອງຕົນ.

ສູນຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະປະຕິບັດໂຄງການທົ່ວໄປຂອງອົງການເຮັດວຽກຂອງອົງການໂລກສໍາລັບ 2019-2023 ເຊິ່ງກໍານົດຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະພາບອາກາດແລະການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມເປັນສິ່ງບູລິມະສິດອັນດັບຫນຶ່ງ. ມັນຍັງຈະສະຫນັບສະຫນູນຈຸດປະສົງຂອງ ຂອບເຂດພາກພື້ນຕາເວັນຕົກປາຊີຟິກເພື່ອປະຕິບັດຕໍ່ສຸຂະພາບແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນໂລກປ່ຽນແປງ ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍສະມາຊິກສະມາຊິກໃນ 2016, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຖະແຫຼງກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພາກພື້ນທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນ Jeju ໃນ 2010, Kuala Lumpur ໃນ 2013 ແລະ Manila ໃນ 2016.

ການຮ່ວມມືຢ່າງແຂງແຮງໃນດ້ານສຸຂະພາບ

ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີແລະອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ຮ່ວມມືໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາໃນເກືອບທັງຫມົດຂອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີໄດ້ພັດທະນາຈາກຜູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນປັດຈຸບັນເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານສຸຂະພາບແລະສິ່ງແວດລ້ອມທົ່ວໂລກ. ການສ້າງສູນໃນເຊອຸນແມ່ນປະຈັກພະຍານແລະສ້າງຄວາມຮ່ວມມືກັນນີ້.

"ລັດຖະບານເກົາຫຼີໄດ້ຮັບການເປັນເຈົ້າພາບຂອງສູນອາຊີແລະເອດສ໌ຂອງອາຊີປາຊີຟິກໃນເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກປາຊີຟິກເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຈາກສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆເຊັ່ນຂີ້ຝຸ່ນ, ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມຈະໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງແຂງແຮງເພື່ອໃຫ້ສູນກາງຂອງ WHO ປະກອບສ່ວນປັບປຸງນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນເຊັ່ນ: WHO Bonn ໄດ້ເຮັດສໍາລັບບັນດາປະເທດເອີຣົບ, rae

* ບັນດາປະເທດ 37 ແລະພື້ນທີ່ຂອງພາກພື້ນຕາເວັນຕົກປາຊີຟິກຂອງໂລກແມ່ນ: ອົດສະຕາລີ, ປະເທດບູໄນ, ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດຈີນ, ຫມູ່ເກາະຄຸກ, ຟິຈິ, ຝຣັ່ງ (ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຝຣັ່ງຝຣັ່ງ, ນິວຊີແລນໂດແລະ Wallis ແລະ Futuna), ຮ່ອງກົງ SAR (ຈີນ), ຍີ່ປຸ່ນ, ຄິລິຕີຕ້າ, ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, ມາລາກາ, , ຟີລິບປິນ, ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ, ຊາມົວ, ສິງກະໂປ, ຫມູ່ເກາະໂຊໂລໂມນ, Tokelau, Tonga, Tuvalu, ສະຫະປະຊາຊະອານາຈັກອັງກິດແລະໄອແລນເຫນືອ (ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຫມູ່ເກາະ Pitcairn), ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມລິ​ກາ (ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບອາເມລິກາ Samoa, Guam ແລະຫມູ່ເກາະພາກເຫນືອຂອງ Mariana), Vanuatu ແລະຫວຽດນາມ.

ອ່ານການປ່ອຍສື່ຈາກອົງການສຸຂະພາບໂລກທີ່ນີ້: ສູນໃຫມ່ຂອງເອເຊຍຕາເວັນອອກອາຊີປາຊີຟິກສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຈະເປີດໃນກຸງໂຊລ

ອ່ານກ່ຽວກັບ 25 ມາດຕະການທາງອາກາດທີ່ສະອາດສໍາລັບອາຊີແລະປາຊີຟິກຢູ່ທີ່ນີ້.


ປ້າຍໂຄສະນາຈາກອົງການສຸຂະພາບໂລກ