Aburra Valley - Амьсгалах 2030
Амьсгалсан гишүүн

Абурра хөндий

Бүх хот руу буцах

Абрама хөндий нь PMPHNUMX тоосонцороос агаарын бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн дэлхийн BreatheLife кампанит ажилд нэгддэг. Нийслэлийн бүсийн цогц төлөвлөгөөнд SITVA, нийтийн тээврийн системийг сайжруулах; дугуйн дэд бүтцийг өргөжүүлэх; аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн тогтвортой үйлдвэрлэлийг дэмжих. Метрополитан нь агаарын чанарын хяналтыг сайжруулахын тулд мониторингийн сүлжээ, өгөгдлийн тагнуулыг бэхжүүлж байна.

Абрава мужийн метроны бүс нутаг агаар мандлын бохирдол нь эрүүл мэнд, байгаль орчинд чухал үүрэгтэй болохыг хүлээн зөвшөөрдөг. Бид нийгмийн ухамсрыг дээшлүүлэх, тогтвортой хөгжлийг хангах үүрэг амлалтыг бий болгохын тулд нийгмийн бүхий л түвшинд арга хэмжээ авах ёстой.

Eugenio Prieto Soto