Разгледайте по-нататък

Представени градове и повече за данните

Проблемът

Замърсяването на въздуха причинява смъртта на 1 в световен мащаб, но имаме решения за това.

Градовете по света работят за опазването на нашето здраве и здравето на нашия климат.