Чистият въздух има значение за мен

Въздушното замърсяване в нашите градове и домовете ни убива 7 милиона души всяка година и ускорява изменението на климата. Кликнете по-долу, за да покажете подкрепата си за глобалната кампания #Breathelife, за да намалите замърсяването на въздуха, да подобрите здравето си и да запазите нашата
климат. Приемете действие и получавате актуализации.

Сподели