Ресурси

Разгледайте ресурси по категория

група Създаден с Sketch.

Ресурси за градове и организации

Справки и изследвания за подпомагане на обхвата и разработване на програми за намаляване на замърсяването на въздуха, докато се изгражда информирано общество, готово да приеме нови решения.

Дишайте брошурите за живота
Здравните ресурси
Области на решение
общ Оценка на ефективността на интервенциите за качеството на въздуха (Великобритания експертна група за качество на въздуха)

Основният акцент на този доклад е върху интервенциите на местно равнище, като например онези, които биха могли разумно да бъдат разгледани от местните власти.

Разбирането на въздействието на интервенциите върху качеството на въздуха е много желателно поради необходимостта от количествено определяне на резултата върху качеството и здравето на въздуха, т.е. свързване на политика, насочена към подобряване на качеството на въздуха, и стабилно разбиране на резултата.

Работата в доклада предполага, че моделът на „веригата на отчетност“ предоставя полезен начин за оценка на въздействието на дадена интервенция от промяна в дейността до потенциални полезни последици за здравето.

Докладът дава препоръки, които подробно описват необходимостта от прагматични съвети за практикуващите, оценката на причинно-следствената връзка с объркващите фактори и контрафактическите, подобрени статистически подходи и бъдещи критерии за определяне на местоположението за мониторинг на качеството на въздуха

Отворете / Изтеглете
общ Отговори на политиката на ОИСР на Коронавирус (COVID-19): Отговори на политиките на градовете

От началото на март ОИСР събира отговори на местната политика, насочени към ограничаване на разпространението на вируса, защита на жителите и местните икономики и възстановяване от икономическата и социалната криза. Тази бележка предоставя актуализация на такива мерки, включително тези, свързани с облекчаването на ограниченията за блокиране и дългосрочно възстановяване.

Той включва преглед на икономическото, социалното и екологичното въздействие на пандемията COVID-19 върху градовете, както и поуки по отношение на използването на цифрови инструменти, градска мобилност, градска плътност, градски дизайн и съвместно управление. Той също така предлага набор от ориентирани към действията препоръки, които да помогнат за възстановяването на по-добри градове, които могат да бъдат устойчиви и устойчиви на бъдещето в света след COVID-19.

Отворете / Изтеглете
иконописци лица Създаден с Sketch.

Ресурси за физически лица

Съвети и инструменти, които помагат на хората да изменят ежедневните си навици, да научат за минимизиране на експозицията и повишаване на информираността с другите.

Дишайте брошурите за живота
Здравните ресурси

Засега няма ресурси.

Области на решение

Засега няма ресурси.

икона-здравеопазване Създаден с Sketch.

Ресурси за здравните специалисти

Данни и изследвания, които да помогнат на здравните специалисти да бъдат информирани за рисковете от замърсяване на въздуха за пациентите и политиките и стандартите, които те могат да поддържат на местно ниво.

Дишайте брошурите за живота
Здравните ресурси

Засега няма ресурси.

Области на решение

Засега няма ресурси.

ВЗЕМЕТЕ ДОКОСВАНЕ

Не можахте да намерите това, което търсите?
Свържете се и нека мобилизираме градове заедно.

Свържи се с нас