ການສັງເກດການມົນລະພິດທົ່ວໂລກໃຫມ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບຂອງມົນລະພິດ - BreatheLife 2030
ເມືອງປັບປຸງ / Nairobi, Kenya / 2018-10-07

ການສັງເກດການມົນລະພິດທົ່ວໂລກໃຫມ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບຂອງມົນລະພິດ:

ການສັງເກດການໃຫມ່ເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ກ່ຽວກັບວິທີທໍາລາຍມົນລະພິດຈາກມົນລະພິດ

Nairobi, Kenya
ຮູບຮ່າງ ສ້າງດ້ວຍ Sketch.

ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກຈັດພິມຄັ້ງທໍາອິດໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.

"ການສັງເກດການມົນລະພິດທົ່ວໂລກ" ໃຫມ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນແລະຜູ້ປະຕິບັດການພັດທະນາທີ່ມີຂໍ້ມູນຈິງກ່ຽວກັບຄວາມປຽບທຽບຂອງການສູນເສຍສຸຂະພາບທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການມົນລະພິດ.

ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຮ່ວມມືການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Boston College ພ້ອມກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດຊຶ່ງຈະສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນແຫຼ່ງມົນລະພິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເສຍຊີວິດປະມານ 9 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີໂດຍປະລິມານຜົນກະທົບຕໍ່ທຶນມະນຸດແລະເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງ.

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານຂອງອົງການ UN Environment, Erik Solheim, ຫວັງວ່າຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນໃຈເຂົ້າໃຈ.

“Dirty air alone causes an estimated six per cent global income loss, but for some reason the business-as-usual model is resisting greener and cleaner change. The sad fact is that for too many policymakers, acting against pollution is seen as a cost and a burden,” said Solheim, in a ຕອບ blog.

“It’s therefore crucial that we do better to show them precisely how much they are paying for pollution, and build the economic case for action,” he said.

ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນຂອງໂລກອາໃສຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຄຸນນະພາບທາງອາກາດບໍ່ຂຶ້ນກັບຄໍາແນະນໍາຂອງອົງການສຸຂະພາບໂລກທີ່ພົບເຫັນວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຄາດຄະເນວ່າຈະມີການເສຍຊີວິດໄວເກືອບ 90 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີ.

ມັນ​ແມ່ນເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼາຍໆປະເທດແລະປັດໃຈສ່ຽງຕ່າງໆ, ລວມທັງພະຍາດຫືດ, ກ້າມເນື້ອ, ໂຣກມະເຮັງແລະພະຍາດ cardiovascular, ແລະຫຼາຍກວ່ານີ້, ໃນໄລຍະທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຜົນກະທົບຂອງມະນຸດ, ລວມທັງ dementia ແລະ ການພັດທະນາປັນຍາ.

“The objective is to build an international team to coordinate, analyze and regularly publish information on all forms of pollution and their effects on health in cities and countries around the world,” said Solheim.

"ຂໍ້ມູນຈະມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ລະມັດລະວັງແລະເປີດກວ້າງຢ່າງເປີດເຜີຍ - ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະນໍາພາລັດຖະບານ, ແຈ້ງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມພົນລະເຮືອນແລະສື່ມວນຊົນ, ແລະຊ່ວຍເມືອງແລະບັນດາປະເທດໃນການປັບປຸງເປົ້າຫມາຍຂອງການມົນລະພິດແລະຊ່ວຍຊີວິດ."

ທ່ານ Philip Landrigan, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບສາທາລະນະໂດຍທ່ານ Philip Landrigan, ຜູ້ສັງເກດການໂລກກ່ຽວກັບມົນລະພິດແລະສຸຂະພາບຈະຕິດຕາມຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມມົນລະພິດແລະປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມົນລະພິດທີ່ບັນຫາສໍາລັບການສິ້ນສຸດການເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນທັງຫມົດໃນທົ່ວໂລກ.

Landrigan ກ່າວວ່າ "Observatory ແມ່ນຈະປະຕິບັດຕໍ່ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນໃນການປະສານງານຂອງມົນລະພິດ, ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະນະໂຍບາຍສາທາລະນະ".

"ພວກເຮົາຈະສຶກສາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ - ວິທີມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ປະຊາກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນເດັກນ້ອຍ, ຫຼືພະຍາດພິເສດເຊັ່ນໂຣກມະເຮັງ. ບົດລາຍງານຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະມີຈຸດປະສົງໃນທົ່ວປະຊາຊົນທົ່ວໄປແລະນະໂຍບາຍ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການແມ່ນເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ສັງຄົມເບິ່ງວ່າມົນລະພິດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ, ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງປະຊາຊົນ, ປ້ອງກັນມົນລະພິດແລະ, ສຸດທ້າຍ, ຊ່ວຍປະຢັດຊີວິດ.

ໃນຖານະເປັນຈຸດສໍາຄັນຕົ້ນຕໍ, ການເຮັດວຽກຂອງຄູ່ຮ່ວມງານແມ່ນເພື່ອຄາດຄະເນການສູນເສຍທຶນໃນມະນຸດແລະຕໍ່ມາໃນປະເທດອິນເດຍແລະຈີນໂດຍເດືອນມິຖຸນາ 2019.

ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ
ຂ່າວປ່ອຍ:ສະຖາບັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດແລະວິທະຍາໄລ Boston ຈັດຕັ້ງສະຖານີວິທະຍາສາດມົນລະພິດໂລກ
Blog post:ການສ້າງການສັງເກດການມົນລະພິດທົ່ວໂລກ: ການຕໍ່ສູ້ກັບມົນລະພິດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຂໍ້ມູນໃຫຍ່ໂດຍ Erik Solheim


ປ້າຍໂຄສະນາໂດຍ Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier, Cc ໂດຍ SA 2.0.