Katmandu Metropolitan City, Nepal - BreatheLife2030
Członek BreatheLife

Miasto metropolitalne Kathmandu, Nepal

Powrót do wszystkich członków sieci
Zdjęcie Katji Donothek

Katmandu, stolica Nepalu, koncentruje się na ulepszaniu praktyk gospodarowania odpadami od poziomu gospodarstwa domowego po miasta, doskonaleniu systemów transportu publicznego i absorpcji oraz zazielenianiu przestrzeni miejskich, jednocześnie przyczyniając się do wysiłków rządu krajowego w celu monitorowania jakości powietrza i odgrywania wiodącej roli w jednoczeniu gminy w Dolinie Katmandu, aby pokonać zanieczyszczenie powietrza.

Musimy spojrzeć na wszystko w sposób połączony. Na przykład poprawa dróg prowadzących do samych składowisk może poprawić jakość powietrza tutaj. Obywatele często uciekają się do spalania odpadów podczas monsunów, kiedy personel obywatelski nie jest w stanie zebrać śmieci z powodu złego stanu dróg. Ta praktyka jest jedną z głównych przyczyn rosnącego zanieczyszczenia powietrza w Katmandu, które stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Dążymy do tego, aby nasze plany i inicjatywy odzwierciedlały tę złożoność. ”

Bidya Sundar Shakya, burmistrz metropolii Katmandu