Rozwiązania

Jak możesz mieć wpływ?

Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązania polityczne, czy o ogrzewanie naszych domów, wszyscy możemy odegrać rolę w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza.

"Musimy ukierunkować milczącego zabójcę, który prześladuje wiele naszych miejskich populacji, jako sposób na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego." Dr Flavia Bustreo, WHO Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rodziny, Zdrowia Kobiet i Dzieci.

Rozwiązania

Mamy sprawdzone rozwiązania.

Zobacz, jak możesz przyczynić się do skutecznego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Rozwiązania ogólnomiejskie Wprowadzając politykę i programy mające na celu ograniczenie emisji i promowanie wykorzystania czystej energii, miasta są centralnym punktem, w którym wiele rozwiązań można wdrożyć na dużą skalę. Zaangażuj swoje miasto
Akcje dla osób Małe zmiany w codziennym zachowaniu, od oszczędzania energii do stosowania bardziej zrównoważonych form transportu, mogą pomóc zmniejszyć Twój wkład w zanieczyszczenie powietrza. Zrobić swoją rolę
Przywództwo w sektorze ochrony zdrowia Poprzez przechodzenie na niskoemisyjne urządzenia, które zmniejszają zużycie energii na każdym etapie ich działalności, społeczność zdrowia może służyć jako model dla przemysłu, który przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza. Pobierz zasoby medyczne