Aburra Valley - BreatheLife 2030
Członek BreatheLife

Dolina Aburry

Powrót do wszystkich miast

Aburrá Valley dołącza do globalnej kampanii BreatheLife, koncentrując się na zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza przez PM2.5 particulate mater. Kompleksowy plan obszaru metropolitalnego obejmuje modernizację SITVA, publicznego systemu tranzytowego; rozbudowa infrastruktury rowerowej; oraz promowanie zrównoważonej produkcji w przemyśle i rolnictwie. Obszar metropolitalny wzmacnia także swoją sieć monitorowania i inteligentną analizę danych, aby lepiej śledzić jakość powietrza.

Metropolia regionu Aburrá Valley uznaje, że zanieczyszczenie powietrza stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Musimy podjąć działania na wszystkich poziomach społeczeństwa, aby podnieść świadomość obywateli i zwiększyć nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Eugenio Prieto Soto