Talca, Čile - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Talca, Čile

Povratak svim članovima mreže

Talca, grad ljudi 280,000-a i glavni grad regije Maule u Čileu, pridružuje se globalnoj kampanji BreatheLife ambicioznim ciljevima i jasnom vizijom za čistiji vazduh. Njihovi napori će se fokusirati na smanjenje zagađenja od drvenih požara koji se koriste za zimsko grijanje.

Naša obaveza je da nastavimo sa sprovođenjem i promovisanjem mera uspostavljenih u PDA (Plan de Descontaminación Atmosférica) kako bi Talca ponovo mogao da udiše svež vazduh.

Maria Eliana Vega, Seremi del Medio Ambiente, Región del Maule