Čist vazduh je važan za mene

Zagađenje vazduha u našim gradovima i našim domovima ubija svake godine 7 milion ljudi i ubrzava klimatske promjene. Kliknite ispod kako biste prikazali svoju podršku za globalnu kampanju #Beljevica za smanjenje zagađenja vazduha, poboljšanje zdravlja i očuvanje našeg
klima. Započnite akciju i primajte ažuriranja.

Udio