Provincija Pontevedra, Španija - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Provincija Pontevedra, Španija

Povratak svim članovima mreže
Foto: Deputación Pontevedra

Provincija Pontevedra, sa građanima 942,000-a, pridružuje se kampanji sa obvezama za smanjenje zagađenja vazduha (uključujući zagađivače klime) u ključnim sektorima, za poboljšanje standarda kvaliteta vazduha putem institucionalnih operacija i za saradnju s drugim upravama na stvaranju i odobravanju lokalnih planova za unapređenje kvaliteta vazduha - sve kao dio napora za ispunjenje 2030 Agende za održivi razvoj.

"Deputación Pontevedra (Pokrajinsko vijeće Pontevedra) izdvaja 20 posto svog budžeta kako bi se osiguralo da svi građani imaju pristup osnovnim održivim potrebama prema SDG 11 - Održivi gradovi i zajednice, a radi na postizanju određenih ciljeva, poput smanjenja po stanovniku negativan utjecaj gradova na okoliš, obraćajući posebnu pozornost na kvalitet zraka. "

María del Carmen Silva Rego, predsednik Deputacije de Pontevedre