Pariz, Francuska - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Pariz, Francuska

Povratak svim članovima mreže

Pariz se postupno kreće prema središtu grada prema ograničenjima vozila za izgaranje 2030-om kako bi se borio sa svojim glavnim izvorom zagađenja zraka, prometa, podržan osnaživanjem građana sa znanjem o problemu i sredstvima za djelovanje za čistu zračnu budućnost.

Grad Pariz je uvjeren da zagađenje zraka predstavlja glavni zdravstveni rizik za sve i da se moraju poduzeti mjere na svim razinama društva za podizanje svijesti o problemima i djelovanje za poboljšanje zdravlja i dobrobiti svih. Zalažemo se za nastavak politike smanjenja automobila u centru grada, razvoj alternativa automobilima i, u 2024, uklanjanje dizelskih vozila u Parizu “.

Anne Hidalgo, gradonačelnica Pariza