Katalonija, Španija - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Katalonija, Španija

Povratak svim članovima mreže

Katalonija ima za cilj smanjenje emisije tranzita za 10% tokom pet godina kroz zajednički program ograničenja saobraćaja i zona niske emisije, vozila sa niskim emisijama u javnim i privatnim flotama i promovisanje korištenja javnog prevoza.

"Nedostatak dovoljnog kvaliteta vazduha na području Barselone je pravi problem, trenutni i hronični, koji smo vukli već dugi niz godina. To je problem koji utiče na zdravlje svih i zato je to jedan od naših prioriteta."

Marta Subirà, sekretar za životnu sredinu i održivost Vlade Katalonije