Ванкувър, Канада - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Ванкувър, Канада

Обратно към всички членове на мрежата

Ванкувър се стреми да запази високата си жизнеспособност чрез редица стратегически планове, които очертават действията за устойчиво градско планиране и начин на живот, насочени към транспортни системи с нулеви емисии, които имат положително въздействие върху качеството на въздуха, климата и общественото здраве.

Ванкувър има най-доброто качество на въздуха в големите градове в света, но това се заплашва все повече и повече всяка година поради изменението на климата. Чистият въздух е в основата на общественото здраве, жизнеспособността и устойчивостта и следователно е едновременно движещ фактор и съпътстваща полза от нашите транспортни и енергийни стратегии.

Грегор Робъртсън, кмет на град Ванкувър