Morelos, Мексико - BreatheLife 2030
Членство в BreatheLife

Morelos, Мексико

Обратно към всички градове
Morelos, Мексико

Нови и продължаващите усилия за подобряване на качеството на въздуха са с висок приоритет за региона на Морелос, която се въвежда ProAire Морелос, един амбициозен проект, който се интегрира мерки за намаляване на емисиите от основните замърсяващи източници, за да се защити здравето на населението. Понастоящем той прилага широк набор от текущи екологични политики, които оказват въздействие върху качеството на въздуха.

"За първи път Morelos поставя високо качество на въздуха в политическия дневен ред с цел опазване на общественото здраве".

Граско Рамирес, управител на Морелос