Монако - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Монако

Обратно към всички членове на мрежата
Снимка от M Vitali / Dir Com

Княжество Монако е изцяло ангажирано с действия, които биха намалили замърсяването на въздуха от източници на топлина, корабоплаването и сухопътния транспорт, както и отпадъците, като част от по-големите планове за енергиен и екологичен преход в страната. Тези действия ще допринесат за изпълнението на амбициозните цели на Монако съгласно Парижкото споразумение за изменението на климата и за опазване на човешкото здраве.

Правителството на Монако е напълно мобилизирано, за да се справи със заплахата от замърсяването на въздуха за стабилността на климата и човешкото здраве, но само заедно можем да се изправим пред този проблем в сърцето на нашето качество на живот. Виждаме допълняемостта и съпътстващите ползи от действията, провеждани в рамките на прехода за енергия и околна среда по отношение на мобилността, отпадъците и енергията, както и целите на здравеопазването в борбата срещу замърсяването на въздуха.

Мари-Пиер Грамалия, Министерство на благоустройството, околната среда и градското развитие