London, United Kingdom - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Лондон, Великобритания

Обратно към всички членове на мрежата

Кметът Садик Хан води амбициозна такса за почистване на въздуха в Лондон. Лондон е първият мега-град в света, който е насочен към стандартите на СЗО за качеството на въздуха за вредни частици PM2.5. С оглед на тази цел кметът Саджик се ангажира да удвои разходите за инициативи за качеството на въздуха през следващите пет години.

"Нито една от районите в Лондон не отговаря на здравните стандарти на Световната здравна организация, но дори по-лошо от това, почти 95 процента от столицата превишава тези насоки най-малко с 50 процента ... трябва да защитим нашите деца и децата на децата си".

Садик Хан, кмет на Лондон