Кантон Сараево, Босна и Херцеговина - BreatheLife2030
Членство в BreatheLife

Кантон Сараево, Босна и Херцеговина

Обратно към всички членове на мрежата
Снимка от Tom Page, CC BY-SA 2.0

Този алпийски кантон се ръководи от план за действие за опазване на околната среда и неговия план за действие за намаляване на емисиите на прахови частици във въздуха, който включва борба с емисиите от трафика, енергийната ефективност и практиките за управление на отпадъците, за да се запази здравето на жителите на 420,000.

Караонът в Сараево е изправен пред предизвикателствата на класическото градско замърсяване на въздуха, които се усложняват от нашата география, но ние работим едностранно и с международна помощ и насоки за въвеждане на мерки, които ще се справят с един от най-големите ни източници на замърсяване на въздуха и трафика. нашите възможности за мониторинг на качеството на въздуха, които да ни помогнат да защитим общественото здраве и да гарантираме, че нашите мерки работят според плана ".

Чодомир Лукич, министър на планирането, строителството и опазването на околната среда