BreatheLife-netwerk verwelkomt de Waalse regio - BreatheLife 2030
Netwerkupdates / Waals, België / 2018-04-30

BreatheLife-netwerk verwelkomt de Waalse regio:

Belgische regio met meer dan 3.6 miljoen mensen sluit zich aan bij mondiaal netwerk voor schone lucht

Waals, België
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 3 notulen

Het BreatheLife-netwerk verwelkomt Wallonië, een regio in het zuiden van België van meer dan 3.6 miljoen inwoners.

In de afgelopen jaren heeft het Waals Gewest (of Wallonië) hybride bussen uitgerold in verschillende steden, waaronder in de regionale hoofdstad Namen, opgeroepen tot voorstellen voor de ontwikkeling van zero-waste-gemeenten en een geactualiseerd klimaat-, energie- en luchtkwaliteitsplan opgesteld. zal vervangen de huidige (2016 - 2022), om te voldoen aan de 2030-doelen en -verplichtingen van de Europese Unie voor deze drie gebieden.

De Waalse 2020- en 2030-doelstellingen voor de luchtkwaliteit zijn afgeleid van de Belgische doelstellingen van de EU-richtlijn 2016 / 2284. Op basis van deze richtlijn moet het Waalse Gewest zijn PM2.5-emissies van 20-percentage voor 2020 en van 39-procent voor 2030 verlagen in vergelijking met 2005-niveau. De regio heeft ook specifieke verbintenissen voor de uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxide, vluchtige organische stoffen en ammoniak.

Het Waalse Gewest is goed op weg om zijn 2020-reductiedoelstellingen voor de PM2.5 en de vier andere luchtverontreinigende stoffen te halen.

"We bereiden momenteel het volgende geïntegreerde" Air - Climate - Energy "reductieplan voor 2030 voor op basis van analyse, studies, stakeholdermeetings en openbare raadplegingen", zei minister van Milieu, Ecologische Transitie, Landgebruiksplanning, Openbare Werken, Mobiliteit , Transport, dierenwelzijn en bedrijventerreinen, Carlo Di Antonio.

Wat betreft het klimaatbeleid, is de huidige klimaatdoelstelling van de regio voor sectoren buiten het emissiehandelssysteem (ETS) een 14.7 procent reductie van broeikasgasemissies vergeleken met 2005-niveaus door 2020. De nieuwe doelstelling voor België onder de regeling voor het delen van inspanningen stelt een vermindering van 35-percentage in 2030 in vergelijking met 2005-niveau. De doelstelling van het Waalse Gewest moet nog worden bepaald aangezien het Belgische doel moet worden verdeeld over de drie gewesten van België.

Emissie-inventarissen tonen aan dat de atmosferische emissies van verschillende verontreinigende stoffen aanzienlijk zijn gedaald in Wallonië, wat heeft geleid tot een algehele verbetering van de luchtkwaliteit sinds de 1990s, waardoor de algehele luchtkwaliteit is verbeterd, voornamelijk als gevolg van lagere energiebehoeften en een verviervoudiging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen uit 1990 naar 2010. Deze verbeteringen zijn voornamelijk te wijten aan:

• een ambitieus beleid in industriële sectoren dat verbeterde emissienormen oplegt door middel van vergunningen en de toepassing van BBT's, maar ook tot de sluiting van enkele grote vervuilers in de staalindustrie;

• belangrijke verbeteringen in energie-efficiëntie, verminderde energiebehoeften, toename van het gebruik van hernieuwbare energie, energieprestaties van gebouwen;

• implementatie van de EU-euronormen in de transportsector; en

• implementatie van de EU-wetgeving inzake normen voor producten.

Transport is nu een belangrijk aandachtspunt in termen van luchtvervuiling en broeikasgasreductie. Naast het werken met steden om de eerste fleets van elektrische bussen uit te rollen, bereidt de regionale overheid een nieuwe mobiliteitsstrategie voor met voertuigen met een lage emissie, efficiëntere massa-doorvoer, carpooling en fietspaden. Het omvat ook een kader voor de implementatie van Low Emission Zones (LEZ) in de grote steden en een progressief verbod op benzine- en dieselauto's vanaf 2023.

Een hoogtepunt op het gebied van afvalbeheer was een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen van de regionale overheid aan gemeenten voor zero waste-gemeenten eerder dit jaar na het succes van een eerste ronde vorig jaar.

Seizoensverontreiniging kan nog steeds een probleem zijn, in het bijzonder "vervuilingspieken", grote en snelle toename van fijnstofconcentraties in de lucht (PM10, PM2.5), optredend in de winter of de lente, wanneer de weersomstandigheden de verspreiding van deeltjes voorkomen of wanneer de landbouw wordt verspreid trigger hoge niveaus van secundaire deeltjesconcentraties.

Wanneer de concentraties stijgen tot bepaalde vooraf bepaalde drempels, triggert het gebied een plan beheerd door Waals Air and Climate Agency (AWAC) in samenwerking met het Regional Crisis Centre (CRC) en de Belgisch Interregionaal Milieuagentschap (CELINE), om gezondheids- en milieueffecten te beperken.

Dit kan maatregelen voor verkeersbeheersing omvatten; waarschuwingen aan het publiek en automobilisten en advertenties aan burgers om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen en houtverwarming te ontmoedigen; en sector- en gemeente-specifieke plannen in de meest gevoelige gebieden.

Pre-emptive maatregelen omvatten een campagne om mensen bewust te maken van goede praktijken voor open haarden en houtkachels, met nieuwe educatieve video's.

Het Waalse Gewest ook publiceert luchtkwaliteitsgegevens online.

De dynamiek van de industriële revolutie, de dynamische reis van de Waalse regio, heeft het potentieel om veel vergelijkbare regio's en steden te inspireren voor hun eigen transformaties richting 2030.

Volg de schone luchtreis van het Waalse Gewest hier.


Bannerfoto door Stephane Mignon.