BreatheLife-lid

Waals Gewest, België

Terug naar alle netwerkleden

Thuisbasis van meer dan 3.6 miljoen inwoners verspreid over drie steden, gebruikt het Waalse Gewest (of Wallonië) in het zuiden van België een breed scala aan beleidsmaatregelen en maatregelen om zijn deeltjesverontreiniging in overeenstemming te brengen met de normen van de Europese Unie, momenteel met een focus op transportemissies. Verschillende regionale overeenkomsten, evenals een uitgebreid geïntegreerd plan voor de luchtkwaliteit voor luchtverontreiniging, geven richting aan de actie van de regio op het gebied van luchtkwaliteit.

"Onze regio heeft sinds de 1990s een daling van de luchtdeeltjesvervuiling ervaren, gedeeltelijk vanwege emissienormen en belangrijke verbeteringen in energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie. We willen ervoor zorgen dat dit momentum voortduurt door actie te ondernemen om onze beloften in het kader van België en de EU na te komen wetgevingen en normen, maar we ervaren nog steeds 'vervuilingspieken' onder bepaalde klimaatomstandigheden, die een reactie van verschillende instanties teweegbrengen, en we werken ook aan het verminderen van de toenemende vervuiling door voertuigen, een uitdaging die we delen met andere groeiende regio's. '

Carlo Di Antonio, Minister van Milieu, Ecologische Transitie, Landgebruiksplanning, Openbare Werken, Mobiliteit, Transport, Dierenwelzijn en Bedrijvenparken; en Jean-Luc Crucke, minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens