Santa Rosa, Filipina - BreatheLife2030
Ahli BreatheLife

Santa Rosa, Filipina

Kembali kepada semua Ahli Rangkaian
Gambar oleh Ramon F Velasquez

Walaupun kualiti udaranya kerap dalam garis panduan kebangsaan, bandaraya Santa Rosa yang semakin berkembang pesat adalah tertumpu kepada menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui, kenderaan elektrik, pengangkutan tanpa motor dan perancangan bandar yang lestari untuk mengekalkannya, dan sedang menjalankan inventori pelepasan menyeluruh sebagai sebahagian daripada usaha untuk merangka Pelan Udara Bersih dan menetapkan sasaran kualiti udara secara rasmi.

"Santa Rosa berkembang dan berkembang pesat, dan ketika kita bangga bahawa kualiti udara kita kerap dalam nilai-nilai garis panduan negara, kita ingin memastikan bahawa ia tetap seperti itu walaupun bandar kita terus berkembang dengan mengambil pendekatan proaktif."

Danilo Fernandez, Datuk Bandar Santa Rosa