Can Tho, Vietnam - BreatheLife2030
Ahli BreatheLife

Can Tho, Vietnam

Kembali kepada semua Ahli Rangkaian

Can Tho, bandar keempat terbesar di Vietnam dan bandar terbesar di Mekong Delta, mempunyai Pelan Tindakan Bersih yang komprehensif di tempat yang memprioritaskan sumber utama pelepasannya, khususnya pengangkutan dan industri, yang akan mengarahkan bandar ke arah komitmennya untuk bertemu beberapa garis panduan kualiti udara WHO untuk zarah halus dan bahan pencemar udara berbahaya yang lain.

Pelan Tindakan Air Bersih kami menggariskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh bandar untuk memastikan kualiti udara yang sihat ketika kami membangunkan, dan menyatukan semua agensi dan pelaku yang relevan ke arah matlamat ini, tetapi kami perlu memperbaiki keupayaan dan peralatan kami dan meningkatkan kesedaran orang ramai agar diharapkan tingkah laku perubahan yang membolehkan orang menyumbang kepada penyelesaian. "

Pemimpin Bandar