Kampala, Uganda - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Kampala, Uganda

Povratak svim članovima mreže
Fotografija: Lauren Parnell Marino

Kampala je živahan grad istočnoafričkih gradova preko 1.5 miliona stanovnika, a drugi 2 milion ljudi dnevno putuju u ugandski centar za trgovinu i administraciju. Plan klimatskog djelovanja, koji je razvijen uz francusku vladu, uključuje strategije i aktivnosti koje bi imale direktan i indirektan uticaj na kvalitet vazduha. Iako je nacionalna vlada nadležna za neke sektore ključne za kvalitet vazduha, kao što je saobraćaj, Gradska uprava grada Kampala preduzima tekuće mere za kontrolu zagađenja vazduha, uključujući razvoj malih karbonskih masnih tranzitnih sistema, urbanističko planiranje sa fokusom na održive načine transport, akcenat na podsticanju energetske efikasnosti, povećanju upotrebe obnovljive energije i akciji za poboljšanje kvaliteta vazduha u unutrašnjem vazduhu. Grad se bori protiv zagađenja vazduha od zagušenja saobraćaja i industrije, kao i zagađenja vazduha u zatvorenom od upotrebe uglja i drva za kuvanje. Očekuje se da će populacija Kampale porasti 103 procenat od strane 2030-a i postati jedan od svetskih megakosti od strane 2050-a.

Kampala Capital City Authority prepoznaje važnost dobrog kvaliteta urbanih vazduha za javno zdravlje i sposobnost života Kampale, i želimo da nastavi da bude udoban i dobrodošao. Zato smo preduzeli konkretne korake za smanjenje zagađenja vazduha, uključujući prelazak naše mreže ulične rasvjete na solarnu energiju i povećanje upotrebe LED svetla, nedavno smo započeli proces uspostavljanja prve faze sistema masovnog tranzita svetlosne šine i fokusirali smo se na ugradnju čistijih institucionalnih peći na kuhinjama u javnim školama i na tržištima i podsticanju upotrebe briketa kao alternativa za ugalj i ogrev. Imamo i radnu snagu za zaštitu od zagađivanja koja radi sa industrijama kako bi sprovela efikasnost proizvodnje i resursa i kontrolisala industrijsko zagađenje. Nadamo se da ćemo podići svijest o uzrocima i utjecajima zagađenja vazduha na zdravlje, kao io našim naporima i obavezama da je ograničimo. "

Peter Kaujju, Ag. Zamenik direktora, javne i korporativne poslove, Gradska uprava grada Kampala