Baskija, Španija - BreatheLife2030
BreatheLife Član

Basque, Španija

Povratak svim članovima mreže

Baskija je autonomna regija na severu Španije, koja uključuje opštine Vitoria-Gasteiz, Álava, Biscay i Gipuzkoa. Tokom protekle decenije region je ostvario impresivan napredak u smanjenju emisije i poboljšanju kvaliteta vazduha. Baskija se pridružila BreatheLife-u kao aktivnom partneru u suočavanju sa izazovima životne sredine sa kojima se svi suočavamo.

U poslednjoj deceniji, Baskija je napravila veoma značajan napredak u pogledu kvaliteta vazduha, ali verujemo da politika kvaliteta vazduha mora da prevazilazi samo zakonsku usklađenost, kako bi ona mogla efikasno garantovati zaštitu zdravlja i životne sredine. Dakle, naš trenutni Okvirni program za zaštitu životne sredine primenjuje smernice iz Programa za zaštitu životne sredine Evropske unije, koji se zasniva na "živi dobro, u granicama naše planete". Naša politika se fokusira na smanjenje zagađenja vazduha od transporta, čime je informacija o zagađenju vazduha dostupnija i razumljivija javnosti i razvijanju naših kapaciteta da predvidimo i učinimo efikasnije kako bi se kontrolisao kvalitet vazduha.

Elena Moreno Zaldibar, zamenik savetnika životne sredine