Singapore - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Singapore

Terug naar alle netwerkleden

Singapore, een sterk verstedelijkte en dichtbevolkte stadstaat, hanteert een holistische strategie om te zorgen voor een leefbare en duurzame omgeving. Het land heeft de vervuilende emissies van het industrie- en transportnetwerk geleidelijk verminderd door maatregelen te treffen om de emissienormen en brandstofkwaliteitsnormen aan te scherpen, en prikkels om schonere voertuigen aan te trekken. Deze initiatieven hebben geleid tot een betere luchtkwaliteit.

"Singapore is er trots op deel uit te maken van de wereldwijde BreatheLife-campagne en we zijn vastbesloten om de luchtkwaliteit te verbeteren om de gezondheid van het publiek te beschermen." Onder de Sustainable Blueprint Singapore hebben we doelen vastgesteld voor belangrijke luchtverontreinigende stoffen die door 2020 en daarbuiten kunnen worden bereikt. heeft ook 2018 aangewezen als het Jaar van de Klimaatactie Als een verantwoordelijk lid van de internationale gemeenschap, zullen we ons inspannen om onze beloften in het kader van het 2015-akkoord in Parijs na te komen .We zullen ook de gemeenschap helpen om klimaatactie te ondernemen voor een duurzame toekomst, en om van Singapore de best leefbare stad maken. "

Masagos Zulkifli, minister van Milieu en Watervoorziening, Singapore