Mexico - BreatheLife2030
BreatheLife-lid

Mexico

Terug naar alle netwerkleden
Foto door Alexis Tostado op Unsplash

Mexico ontwikkelt een geïntegreerde aanpak die gericht is op het coördineren van acties tussen nationale en lokale autoriteiten en internationale samenwerkingsinspanningen om luchtvervuiling tegen te gaan, de uitstoot van kortstondige klimaatverontreinigende stoffen te verminderen, de klimaatverandering te verminderen en de volksgezondheid te beschermen.

We zetten ons in voor acties, in samenwerking met subnationale autoriteiten, om aanzienlijke vooruitgang te boeken bij het verbeteren van de luchtkwaliteit in het land. "

Sergio Sanchez, staatssecretaris van Milieu