Seria seminariów internetowych BreatheLife: Reducción de Emisiones de Metano en el Sector Gas y Petróleo - BreatheLife2030
Aktualizacje sieci / Online / 2019-07-02

Serie internetowe BreatheLife: Reducción de Emisiones de Metano en el Sector Gas y Petróleo:

Najnowsze w serii seminariów BreatheLife dla Ameryki Łacińskiej, aby pokazać wizję, doświadczenia i najlepsze praktyki międzynarodowe w zakresie redukcji emisji metanu w przemyśle naftowym i gazowym

online
Shape Utworzone przy użyciu szkicu.
Czas czytania: 2 minuty

To seminarium będzie prowadzone w języku hiszpańskim. Este webinar se llevará a cabo en español.

Metan jest silnym gazem cieplarnianym o potencjale ocieplenia 25 razy większym niż dwutlenek węgla. Meksyk wraz z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi ustanowił zobowiązanie do zmniejszenia emisji metanu przez 40 do 45 procent do roku 2030. Ten ambitny cel skłonił do opracowania i wdrożenia zaawansowanych przepisów dotyczących zapobiegania i kontroli emisji metanu w sektorze węglowodorów w krajach.

Podczas webinarium Koalicja Klimat i Czyste Powietrze przedstawi szeroką wizję Koalicji na rzecz redukcji emisji w sektorze gazu i ropy. Ze swojej strony Agencja Bezpieczeństwa, Energii i Środowiska (ASEA) podzieli się swoim doświadczeniem w opracowywaniu i integracji najlepszych praktyk tego rozporządzenia.

Uczestniczy także Fundusz Ochrony Środowiska, Grupa Zadaniowa Czystego Powietrza (CATF) i Centrum Polityki Czystego Powietrza (CCAP), organizacje, które wraz z Instytutem Czystego Powietrza towarzyszą ASEA w tym procesie, zapewniając wsparcie techniczne i przynosząc do stołu najlepsze międzynarodowe praktyki redukcji emisji metanu w przemyśle naftowym i gazowym.

Będzie sesja pytań i odpowiedzi.

Cykl webinariów kampanii BreatheLife dla Ameryki Łacińskiej jest wspólnym wysiłkiem Pan American Health Organization (PAHO), Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (ONZ Environment), Koalicji Klimatycznej i Czystego Powietrza w celu ograniczenia krótkotrwałych zanieczyszczeń klimatycznych (CCAC ) i Clean Air Institute.

SZCZEGOLY

5 lipca 2019
11: 00 12: 20 EST
Wydarzenie online

SPEAKERS

• Helena Molin Valdés, Koalicja Klimat i Czyste Powietrze

• Agencja Bezpieczeństwa, Energii i Środowiska, ASEA

• Fundusz Ochrony Środowiska

MODERATOR

• Clean Air Institute

hiszpański

El metano es un potente gas de efecto invernadero con potencial de calentamiento 25 veces superior al del dióxido de carbono. México en conjunto con Canadá i los Estados Unidos ha constecido el compromiso de reduction sus emisiones de metano entre 40-45% para año 2030. El cumplimiento de esta ambiciosa meta ha promovido el desarrollo e implementación de regulación de avenzada de la prevención de las emisiones de metano en el Sector de Hidrocarburos del país.

Seminarium internetowe, uczestnictwo w CCAC, spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w celu uzyskania pomocy w zakresie redukcji emisji. Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), compartirá su doświadczenie z en desarrollo i en integración de las mejores prácticas de esta regulación. Contaremos También Con Participación EDF, CATF y CCAP, organizaciones que junto con CAI, acompañan a ASEA en este proceso, brindando apoyo técnico y poniendo sobre la mesa las mejores prácticas internacionales que existesón de emisiones de metano en la industria de petróleo y gaz. Asimismo, la sesión contará con preguntas y respuesta por parte de los participantes.

La serie de webinars de la Campaña Respira Vida para América Latina es un esfuerzo conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programme de las Nacional Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), la Coalición Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes de Vida Corta (CCAC) i Clean Air Institute.

KONFERENCJE

• Helena Molin Valdés, Coalición del Clima i Aire Limpio

• Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA

• Fundusz Ochrony Środowiska

MODERADOR

• Clean Air Institute

LINKI

Informacje ogólne o lokalizacji DACG

Enlace de descarga de las DACG, para conocimiento de los participantes en la sesión