Mołdawia - BreatheLife2030
Członek BreatheLife

Mołdawia

Powrót do wszystkich członków sieci

Mołdawia w tym roku zatwierdziła standardy jakości paliwa dla benzyny i oleju napędowego, które odpowiadają standardom Unii Europejskiej i nadały priorytet przyjęciu standardów pojazdów w 2019-2020. Kraj 3.6 mln zobowiązał się do wzmocnienia zdolności monitorowania i raportowania w ramach Konwencji o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza na dalekie odległości.

W Mołdawii obowiązują przepisy i polityki kontroli emisji z rolnictwa, transportu, gospodarki odpadami, zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwach domowych i dostaw energii, ale nadal pracujemy nad lukami, na przykład zintegrowanym monitorowaniem jakości powietrza, angażując najważniejsze zainteresowane strony w koordynacyjne działania planistyczne, oraz podnoszenie świadomości związku między jakością powietrza a zdrowiem. ”

Valentina Tapis, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska