Monako - BreatheLife2030
Członek BreatheLife

Monaco

Powrót do wszystkich członków sieci
Zdjęcie autorstwa M Vitali / Dir Com

Księstwo Monako jest w pełni zaangażowane w działania, które ograniczą zanieczyszczenie powietrza ze źródeł ciepła, transportu morskiego i lądowego oraz odpadów, a wszystko to w ramach większych planów przejścia na energię i środowisko w kraju. Działania te przyczynią się do realizacji ambitnych celów Monako w ramach porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu i ochrony zdrowia ludzkiego.

Rząd Monako jest w pełni zmobilizowany do walki z zagrożeniem zanieczyszczenia powietrza dla stabilności klimatu i zdrowia ludzkiego, ale tylko razem możemy stawić czoła temu problemowi w samym sercu naszej jakości życia. Dostrzegamy komplementarność i korzyści płynące z działań prowadzonych w ramach transformacji energetycznej i środowiskowej w zakresie mobilności, odpadów i energii oraz celów zdrowotnych w walce z zanieczyszczeniem powietrza. ”

Marie-Pierre Gramaglia, Ministerstwo Robót Publicznych, Środowiska i Rozwoju Miast