Meksyk - BreatheLife2030
Członek BreatheLife

Meksyk

Powrót do wszystkich członków sieci
Zdjęcie autorstwa Alexis Tostado na Unsplash

Meksyk opracowuje zintegrowane podejście, które koncentruje się na koordynacji działań władz krajowych i lokalnych oraz międzynarodowych wysiłkach na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenia emisji krótkotrwałych zanieczyszczeń klimatycznych, łagodzenia zmian klimatu i ochrony zdrowia publicznego.

Jesteśmy zobowiązani do działań, w koordynacji z władzami szczebla niższego niż krajowy, w celu osiągnięcia znaczącego postępu w poprawie jakości powietrza w kraju. ”

Sergio Sanchez, podsekretarz stanu ds. Środowiska