Greater Malé, Malediwy - BreatheLife2030
Członek BreatheLife

Greater Malé, Malediwy

Powrót do wszystkich członków sieci

Malé, stolica wyspiarskiego państwa Malediwów, znajduje się w czołówce narodowych działań na rzecz przyszłości rozwoju niskiej emisji, co daje dodatkowe korzyści dla jakości powietrza, szczególnie w priorytetowych obszarach transportu, zaopatrzenia w energię i gospodarowania odpadami stałymi.

Jako kraj szeroko rozproszonych wysp nasza geografia przedstawia szereg szczególnych wyzwań w obszarach mających bezpośredni wpływ zarówno na zmiany klimatyczne, jak i zanieczyszczenie powietrza - dostawy energii, gospodarowanie odpadami stałymi i transport. Korzyści skali i bezpośrednie koszty inwestycji nakładają się na nas. Ale pozostajemy niezmąceni i pracujemy na rzecz bliźniaczych celów lepszej jakości powietrza i łagodzenia zmian klimatu, które chronią zdrowie i środowisko naszej populacji, z inwestycjami zarówno z naszego budżetu krajowego, jak iz pomocy międzynarodowej. "

Pan Abdullahi Majeed, Minister Stanu ds. Środowiska i Energii