Kolumbia - BreatheLife2030
Członek BreatheLife

Kolumbia

Powrót do wszystkich członków sieci
test

Nowy członek kraju BreatheLife Kolumbia opracowuje działania mające na celu wdrożenie transportu o zerowej i niskiej emisji, efektywność energetyczną w przemyśle, wzmacniając istniejące instrumenty techniczne i regulacyjne, które zakotwiczają wysiłki na rzecz walki z zanieczyszczeniem powietrza.

"Realizacja działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia, ochronę zdrowia publicznego i środowiska wymaga skoordynowanych wysiłków między krajowymi, regionalnymi i lokalnymi instytucjami, a także skutecznej integracji procesów uczestnictwa obywateli".

Maria Claudia Garcia Dávila, wiceminister ds. Polityki ochrony środowiska i normalizacji, Ministerstwo Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju