Bogor City, Indonezja - BreatheLife2030
Członek BreatheLife

Bogor City, Indonezja

Powrót do wszystkich członków sieci

Bogor, rozwijające się miasto liczące ponad milion obywateli, ma czysty plan działania w zakresie powietrza, który obejmuje wszystkie kluczowe źródła emisji, kładąc podwaliny pod wielosektorową poprawę ogólnej jakości powietrza w miastach i uzupełniając istniejące wysiłki miasta na rzecz rozwoju niskoemisyjnego.

Bardzo ważne jest, abyśmy przyjrzeli się kwestiom takim jak zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu w kontekście rozwoju naszego miasta. Nasza jakość powietrza jest obecnie dobra, ale jesteśmy zobowiązani do jej poprawy, nawet gdy nasze miasto rośnie. Plan działania „Czyste powietrze” Bogora uzupełnia aktualizację naszego średniookresowego planu rozwoju, zapewniając jasne ramy ustalania celów i monitorowania wskaźników w celu skuteczniejszego ukierunkowania polityki i podejmowania decyzji w kierunku osiągnięcia tych celów w zakresie jakości powietrza. ”

Dr Bima Arya Sugiarto, burmistrz Bogor