Barranquilla, Kolumbia - BreatheLife2030
Członek BreatheLife

Barranquilla, Kolumbia

Powrót do wszystkich członków sieci

Barranquilla, szybko rozwijające się miasto liczące ponad milion mieszkańców 1.2 na tropikalnym północnym krańcu Kolumbii, wprowadza środki zapobiegające zanieczyszczeniom pochodzącym z przemysłu i gospodarki odpadami, kładąc jednocześnie nacisk na planowanie przestrzenne na rzecz zrównoważonej mobilności i urbanizacji oraz rolnictwa i ma zobowiązały się opracować plan zarządzania jakością powietrza, aby wspierać zapewnianie jakości powietrza zgodnie z normami krajowymi.

"Barranquilla, która jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w kraju, inwestuje dużo w wydatki publiczne na jednego mieszkańca, aby poprawić jakość życia w mieście, które musi obejmować lepszą jakość powietrza, zrównoważoną mobilność, zielone przestrzenie publiczne, planowanie urbanistyczne. inwestować i pracować nad poprawą jakości powietrza dzięki istniejącym i nowym planom zarządzania. "

Alejandro Char Chaljub, burmistrz Barranquilla