Mexico City verwelkomen voor de BreatheLife-campagne - BreatheLife 2030
Netwerkupdates / Mexico-stad, Mexico / 2018-08-10

Mexico City verwelkomen voor de BreatheLife-campagne:
Mexico's mega-stad bevordert de strijd voor schonere lucht

Een programma voor schone lucht dat meer dan 8.8 miljoen mensen ten goede komt

Mexico City, Mexico
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 3 notulen

Mexico City, de thuisbasis van meer dan 8.8 miljoen mensen, het punt van de grootste concentratie van menselijke activiteiten in het land, sluit zich aan bij de BreatheLife-campagne op de Inter-Amerikaanse Dag van de Luchtkwaliteit (Día Interamericano de la Calidad del Aire) 2018.

De geografische ligging en de sociaal-economische context maken demografische groei en stedelijke structuur steeds belangrijker en regionaal complexer.

De verschillende instellingen van de overheid van Mexico-Stad (CDMX) werken al vele jaren in coördinatie aan het verbeteren van de luchtkwaliteit met als doel de kwaliteit van leven en welvaart voor de inwoners te verbeteren in het kader van een visie van duurzame ontwikkeling. Het grootste deel van de vooruitgang is geboekt via uitgebreide programma's voor luchtkwaliteitbeheer (PROAIRE) op basis van wetenschappelijke, technische, sociale en politieke overwegingen.

Mexico City heeft gecoördineerd met de federale overheid en de omliggende landen om acties uit te voeren om de regionale (megalopolis) milieukwesties aan te pakken. Mexico City heeft bovendien een geïntegreerd beleid voor luchtkwaliteit en klimaatverandering ingevoerd, inclusief prioritaire strategieën ter bescherming van de volksgezondheid.

Informatie en kennis als een belangrijke tool voor het beheer van de luchtkwaliteit:

Mexico City heeft een uitgebreide capaciteit voor het verzamelen van gegevens, waaronder een uitgebreid luchtkwaliteitscontrolesysteem en emissie-inventaris, die luchtkwaliteitsinformatie aan het publiek verstrekken en ook een belangrijk instrument voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van beleidsmaatregelen voor luchtvervuiling. In 2017 is een voorspellingssysteem voor luchtkwaliteit geïmplementeerd om het publiek vooraf op de hoogte te stellen van 24-uren met hoge vervuiling. Mexico-Stad is een van de weinige steden waar de samenwerking met de nationale en internationale wetenschappelijke gemeenschap met de tijd is voortgezet en versterkt. Informatie die is verkregen uit recente veldmeetcampagnes, waaronder MCMA-2003 en 2006 MILAGRO, heeft uitgebreide informatie opgeleverd over de emissies en het transport van verontreinigende stoffen en heeft bijgedragen aan het ontwerp van het huidige programma voor luchtkwaliteitsbeheer.

Succesvolle acties voor luchtkwaliteitsbeheer:

Mexico City erkende de luchtvervuiling in Mexico als een groot milieu- en maatschappelijk probleem en begon met de ontwikkeling en uitvoering van uitgebreide programma's voor luchtkwaliteitsbeheer in de 1990's die regelgevingsmaatregelen combineerden met technologische veranderingen. Specifieke acties omvatten verwijdering van lood uit benzine, implementatie van katalysatoren in auto's, vermindering van zwavelgehalte in dieselbrandstof, sluiting van een olieraffinaderij, vervanging van stookolie in de industrie en krachtcentrales met aardgas, herformulering van vloeibaar petroleumgas voor koken en verwarming, versterking van het inspectie- en onderhoudsprogramma van het voertuig en uitvoering van de regel "geen rijtijd (Hoy No Circula)". Als gevolg van deze emissiereductiemaatregelen zijn de concentraties van criteria voor verontreinigende stoffen in het afgelopen decennium afgenomen.

De regering van Mexico-Stad is doorgegaan met het versterken van de emissiecontrole van voertuigen met geavanceerde technologieën en bewakingsprogramma's, waaronder groene inspecteurs en afstandssensoren voor het identificeren van zowel hoog-emitterende als niet-conforme voertuigen; de brandstofkwaliteit verbeteren voor zowel diesel als benzine; het openbaar vervoer verbeteren (Metrobus); rust bussen uit met nieuwere dieseltechnologieën; introduceer hybride en elektrische taxi's; verbetering van de mobiliteit door middel van het programma voor het delen van fietsen (Ecobici) en verbeterde voetgangersgebieden.

Mexico City heeft ook strategische programma's voor klimaatverandering geïmplementeerd met duidelijke en specifieke doelstellingen, waaronder groene energie (bijv. Zonnepanelen), energie-efficiëntieprogramma's voor openbare gebouwen en duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit.

Met gezondheids- en milieubeleid gericht op het verminderen van luchtvervuiling, ziet de stad schonere lucht, zelfs als deze blijft groeien en groeien. Het dichtbevolkte stedelijk gebied is een ideale plek om het beleid inzake schone lucht in praktijk te brengen en duizenden levens te redden.

Mexico City streeft verschillende belangrijke initiatieven na in haar programma voor schone lucht.

Efficiënte massa-doorvoer
De stad verbetert de mobiliteit door zijn transportsystemen met hoge capaciteit en lage emissies op te waarderen en het onderhouds- en inspectieprogramma voor privévoertuigen te verbeteren.

Vuilnisbeheer
De stad is van plan om de inzameling en verwijdering van vast afval te verbeteren met efficiëntere oplossingen - inclusief potentieel gebruik van terugvoer van stortgas om schone energie te leveren. Bewoners volgen ook nieuwe regels voor afval en recycling.

Energiezuinige gebouwen
Een belangrijk initiatief is een intensief programma om lampen te vervangen door betere technologie. Onlangs werd een nieuw project goedgekeurd om vier openbare gebouwen om te zetten in efficiënt energieverbruik.

Hernieuwbare voeding
Mexico City investeert in projecten voor hernieuwbare energie, zoals het installeren van fotovoltaïsche panelen op openbare en particuliere gebouwen om hernieuwbare energie te genereren en het installeren van zonne-waterverwarming in 26-ziekenhuizen.

Minder verbranding van landbouwafval
Via brandpreventie-werkplaatsen, behandeling van gecontroleerde brandwonden en meer activiteiten, helpt Mexico-Stad bij het reguleren van de open verbranding van landbouwafval. Er wordt een bufferzone gecreëerd tussen de landbouw- en bosgebieden.

Lees hier het persbericht: CIUDAD DE MÉXICO SE UN A LA CAMPAÑA ADEMHALING

Volg de BreatheLife-reis van Mexico-stad hier:

En hier op de BreatheLife-website.