Netwerkupdates / Wereldwijd / 2021-09-22

Wat zijn de luchtkwaliteitsrichtlijnen van de WHO?:

Wereldwijd
Vorm Gemaakt met Sketch.
Leestijd: 4 minuten

De Luchtkwaliteitsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (AQG) dienen als een wereldwijd doel voor nationale, regionale en stedelijke overheden om te werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun burgers door luchtvervuiling te verminderen.

Waarom publiceert de WHO richtlijnen voor luchtkwaliteit?

Schone lucht is een fundamenteel mensenrecht. Toch blijft luchtvervuiling een grote bedreiging vormen voor mensen over de hele wereld – het is de grootste milieubedreiging voor de gezondheid en een belangrijke oorzaak van niet-overdraagbare ziekten (NCD's) zoals hartaanvallen of beroertes. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er elk jaar 7 miljoen voortijdige sterfgevallen als gevolg van de gecombineerde effecten van luchtvervuiling buitenshuis en in het huishouden, waarbij miljoenen meer mensen ziek worden door het inademen van vervuilde lucht. Meer dan de helft van deze sterfgevallen wordt geregistreerd in ontwikkelingslanden.

De WHO integreert regelmatig wetenschappelijk bewijs over de gevolgen van luchtverontreiniging voor de gezondheid en volgt de voortgang van de luchtkwaliteit in landen op. De aanbevelingen in de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit zijn gebaseerd op systematische literatuurstudies en daaropvolgende strenge evaluatiemethoden, evenals uitgebreid overleg met experts en eindgebruikers van de richtlijnen uit alle regio's van de wereld.

Voorafgaand aan de publicatie van de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit 2021, volgt hier een overzicht van wat ze zijn en hoe overheden ze kunnen gebruiken.

Wat is luchtvervuiling??

Fijn stof (PM2.5) kan door de longen dringen en verder het lichaam binnendringen via de bloedbaan, waarbij alle belangrijke organen worden aangetast.

Blootstelling aan PM2.5 kan ziekten veroorzaken, zowel aan ons cardiovasculaire systeem als aan ons ademhalingssysteem, wat bijvoorbeeld een beroerte, longkanker en chronische obstructieve longziekte (COPD) kan veroorzaken.

Nieuw onderzoek heeft ook een verband aangetoond tussen prenatale blootstelling aan hoge niveaus van luchtvervuiling en ontwikkelingsachterstand op driejarige leeftijd, evenals psychologische en gedragsproblemen later, waaronder symptomen van hyperactiviteit van het aandachtstekort
stoornis (ADHD), angst en depressie.

Wat zijn de effecten van luchtverontreiniging op de menselijke gezondheid?

Fijn stof (PM2.5) kan door de longen dringen en verder het lichaam binnendringen via de bloedbaan, waarbij alle belangrijke organen worden aangetast.

Blootstelling aan PM2.5 kan ziekten veroorzaken, zowel aan ons cardiovasculaire systeem als aan ons ademhalingssysteem, wat bijvoorbeeld een beroerte, longkanker en chronische obstructieve longziekte (COPD) kan veroorzaken.

Nieuw onderzoek heeft ook een verband aangetoond tussen prenatale blootstelling aan hoge niveaus van luchtvervuiling en ontwikkelingsachterstand op driejarige leeftijd, evenals psychologische en gedragsproblemen later, waaronder symptomen van hyperactiviteit van het aandachtstekort
stoornis (ADHD), angst en depressie.

Smog boven Kathmandu, Nepal

Smog boven Kathmandu, Nepal

Hoe komen de Richtlijnen tot stand?

De WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit zijn een reeks wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor grenswaarden voor specifieke luchtverontreinigende stoffen die zijn ontwikkeld om landen te helpen een luchtkwaliteit te bereiken die de volksgezondheid beschermt. De eerste uitgave van de richtlijnen was in 1987. Sindsdien zijn er verschillende bijgewerkte versies verschenen en de laatste wereldwijde versie werd gepubliceerd in 2005. De WHO werkt de richtlijnen voor luchtkwaliteit regelmatig bij om hun blijvende relevantie te garanderen. Verder willen ze een breed scala aan beleidsopties voor luchtkwaliteitsbeheer in verschillende delen van de wereld ondersteunen, rekening houdend met de breedte van nieuwe gezondheidsstudies die zijn gepubliceerd.

De update van 2021 van de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit speelt in op de reële en aanhoudende dreiging van luchtverontreiniging voor de volksgezondheid.

Volgens de regels en procedures van de WHO voor de ontwikkeling van richtlijnen worden verschillende groepen van deskundigen opgericht, elk met een zeer specifieke functie. De selectie van welke verontreinigende stoffen moeten worden bijgewerkt, wordt door één groep afgesproken, in dit geval fijnstof, ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Andere teams van deskundigen stellen het achtergrondmateriaal op — de literatuuroverzichten en de beoordeling ervan — dat wordt beoordeeld en becommentarieerd door de hoofdgroep van deskundigen.

Op basis van het achtergrondmateriaal en de opmerkingen komt een andere deskundigengroep tot overeenstemming over de opmaak en inhoud van de bijgewerkte richtlijnen en adviseerde wijzigingen in de tekst ter ondersteuning van de richtlijnen.

Wat bevelen de Richtlijnen aan?

De bijgewerkte WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit bevelen niveaus en tussentijdse doelen aan voor veelvoorkomende luchtverontreinigende stoffen: PM, O3, NO2, en dus2.

Hoe kunnen overheden ze gebruiken?

Overheden over de hele wereld gebruiken de richtlijnen op verschillende manieren, afhankelijk van hun technische capaciteiten, economische capaciteit, beleid inzake luchtkwaliteitsbeheer en andere politieke en sociale factoren. Alvorens de WHO-richtlijnwaarden als wettelijk gebaseerde normen aan te nemen, moeten overheden hun unieke, lokale omstandigheden in overweging nemen.

Wat willen de richtlijnen bereiken?

Hoewel de richtlijnen geen normen of wettelijk bindende criteria zijn, zijn ze ontworpen om richtlijnen te bieden bij het verminderen van de gezondheidseffecten van luchtvervuiling op basis van deskundige evaluatie van het huidige wetenschappelijke bewijs.

Deze richtlijnen bevatten wetenschappelijk bewijs uit meerdere landen, waardoor ze relevant zijn voor de uiteenlopende omstandigheden over de hele wereld en in staat zijn om een ​​breed scala aan beleidsopties voor luchtkwaliteitsbeheer te ondersteunen.

Ze zijn bedoeld om onder uiteenlopende omstandigheden in alle regio's van de WHO te worden gebruikt en om een ​​breed scala aan beleidsopties voor luchtkwaliteitsbeheer te ondersteunen. Kennis over de gevaarlijke eigenschappen van de verontreinigende stoffen en indicatie van het risico met betrekking tot blootstelling, leveren een essentiële wetenschappelijke bijdrage aan het beheer van de luchtkwaliteit.

Aanzienlijke gezondheidsvoordelen kunnen worden bereikt door de blootstelling van een bevolking aan luchtverontreiniging te verminderen. Het aanpakken van luchtverontreiniging door middel van beleidsmaatregelen op het gebied van energie, vervoer, afvalbeheer, landbouw en stadsplanning kan ook aanvullende nevenvoordelen opleveren voor de gezondheid, klimaatmitigatie en duurzame economische ontwikkeling.

Familie wandelen in de bergen van Hong Kong en kijken naar smog boven de stad

Familie wandelen in de bergen van Hong Kong.

Extra resolutieurces:

Luchtkwaliteit richtlijnen global update 2005

WHO-factsheet: Omgevingsluchtvervuiling (buiten)

WHO-factsheet: Luchtvervuiling en gezondheid van huishoudens

WHO Gegevensportaal luchtverontreiniging